Lịch Sử

Lịch Sử

Đại lễ Naropa 2016

Cứ 12 năm một lần, vào tháng 5 Âm lịch Tây Tạng của năm Thân (năm con Khỉ), nửa triệu người trên khắp dãy Hy Mã Lạp Sơn lại tụ