Lịch Sử

Dòng Thời Gian 0 Bình luận

Talkshow TÔI LÀ PHẬT TỬ – SỐ 27 : Hiểu và Thương

Nhân vật: Ca sĩ Võ Hạ Trâm MC. Quốc Bình, Tư vấn Phật pháp SC. HUỆ ĐỨC. TÔI LÀ PHẬT TỬ – SỐ 27 Chủ đề: Hiểu và Thương TÔI

Lịch Sử

Đại lễ Naropa 2016

Cứ 12 năm một lần, vào tháng 5 Âm lịch Tây Tạng của năm Thân (năm con Khỉ), nửa triệu người trên khắp dãy Hy Mã Lạp Sơn lại tụ