Phật Học

Phật Học

Quan điểm của ngài Long Thọ về đạo trị quốc

Một trong những nhà lãnh đạo chính của phong trào Phật giáo Đại thừa tại Ấn Độ là đạo sư- tăng sĩ Long Thọ. Ngài là bậc sáng lập nên

Phật Học

Bất an tạo nên thù hận

Ni sư Jetsunma Tenzin Palmo được biết tới với danh hiệu “nữ nhân Anh quốc ẩn tu đơn độc 12 năm trên rặng Tuyết Sơn”. Đó là câu chuyện của

Phật Học

Nói với nhau bằng trái tim

QATV.VN – Tổ đình Thiên Thai và Thiên Bảo Tháp gắn liền với Tổ sư Huệ Đăng. Vì vậy, chúng ta cần suy nghĩ về việc làm của Tổ để nương

Phật Học

Thân trung ấm vô ngã

QATV.VN – Thân trung ấm cũng là một dạng sống có thân tâm tiếp nối giữa các thân, và hoàn toàn vô ngã. HỎI: Theo giáo lý vô ngã thì con

Phật Học

Sáu sức trang hoàng của Ngài Naropa

Sáu sức trang hoàng của ngài Naropa nằm trong những xá lợi có ý nghĩa nhất của Phật giáo đang sử dụng trong hiện tại. Ngài Naropa mang Sáu thức

Phật Học

Ngài Naropa là ai?

Ngài Naropa (1016 – 1100), một vị thánh giả – học giả uyên bác Ấn độ, đã khởi đầu một truyền thống phong phú trong triết học Phật giáo. Di

Phật Học

Một số lời dạy của Đức Đạt lai Lạt ma về Phật giáo Kim cương thừa

Một số lời dạy của Đức Đạt lai Lạt ma về Phật giáo Kim cương thừa La Sơn Phúc cường tổng hợp Đôi lời người biên soạn: Rất nhiều trang

Phật Học

Bệnh đổ thừa

QATV.VN – Chúng ta phải quay trở về thực tập, học thấy lỗi của mình để chuyển hóa bản thân.  Có bao nhiêu người trong chúng ta, khi gặp chuyện gì

Phật Học

Cho người là để cho mình

QATV.VN – Cho mà vui như tặng, như hôm nào mình mời ai đó một cái bánh mà họ nhận thì mình thấy vui, đẹp lòng. HỎI: Tôi là Phật tử, thường

Phật Học

Nhân quả trùng điệp

QATV.VN – Nhân quả theo Phật giáo là những mối quan hệ đa tuyến, đan xen điệp điệp trùng trùng… HỎI: Tôi  đọc khá nhiều những câu chuyện Phật giáo và rất tin