Kinh Sách

Kinh Sách

Ta kiếp này & kiếp sau là một hay hai?

QATV.VN – Nếu ta trong kiếp này và kiếp sau chính là một, đó là quan điểm của những tôn giáo tin vào tự ngã… HỎI: Tôi tin luân hồi của

Kinh Sách

Sách: Các vị đại sư tái sinh Tây Tạng

Mật tông, hay Kim Cang thừa, là giai đoạn phát triển thứ ba của tư tưởng Đại thừa Phật giáo, sau Bát nhã và Duy thức; và Tây Tạng được